Информация о деятельности Общественного совета города Экибастуза за ноябрь 2017 года

В ноябре текущего года проведено заседание Общественного совета. На заседании приняли участие руководители исполнительных органов.

Общественным советом рассмотрен вопрос о состоянии и мерах по поддержке и развитию малого предпринимательства в регионе.

Разработана программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Целью программы является решение вопросов занятости и созданию новых рабочих мест.

Публикация материалов Общественного совета

Информация о работе Общественного советаза ноябрь размещенына официальном сайте городского маслихата в рубрике «Общественный совет».

Секретарь

Общественного совета А.Ташмагамбетова

 

Информация о деятельности Общественного совета города Экибастуза

за ноябрь 2017 года

 

       

             В ноябре текущего года проведено  заседание Общественного совета. На  заседании приняли участие руководители исполнительных органов.

 

 

Общественным советом рассмотрен вопрос о состоянии и мерах по поддержке и развитию малого предпринимательства  в регионе.

 

 

 

 

 

 

            Разработана программа  развития продуктивной занятости и массового предпринимательства  на      2017-2021 годы.  Целью программы является решение вопросов занятости и созданию новых рабочих мест.

 

 

 

Публикация материалов Общественного совета

 

Информация о работе Общественного совета за ноябрь  размещены на официальном сайте городского маслихата в  рубрике  «Общественный совет».

 

 

Секретарь

 Общественного совета                                             А.Ташмагамбетова

 

 

 

 

 

Екібастұз қаласы Қоғамдық кеңесінің  2017 жылғы қараша айындағы жұмысы  туралы ақпарат

 

    Ағымдағы жылдың  қараша айында  Қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Отырысқа атқарушы органдардың басшылары    қатысты.

 

 

 

 

 

 

 

Күн тәртібі бойынша өнірдегі шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту жөніндегі шаралар мен жағдайы туралы мәселе қаралды.

2017-2021 жылдарға нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы әзірленген. Бағдарламаның мақсаты жұмыспен қамту мәселелерін шешу және жаңа жұмыс орындарын құру болып табылады.

 

 

 

Қоғамдық кеңестің материалдарын жариялау

 

Қоғамдық кеңестің жұмысы  туралы ақпарат қалалық мәслихаттың ресми сайтының  «Қоғамдық кеңес»  бөлімінде жүйелі түрде орналастырылып отырады.

 

 

Қоғамдық  кеңестің  хатшысы                                 А.Ташмагамбетова